הרשימה שליהתנתק
כיתה בהפתעה
יסודי

זה הוא סיפורה של הכיתה בה החליטו הילדים לקיים ניסוי חברתי-מגדרי בו הבנים יהפכו לבנות ולהיפך. יצירה העוסקת בנזילותו של המגדר בחברה הצעירה וממחישה לנו עומקים הקיימים בשסע המגדרי גם בחברה הבוגרת.

אהבתי
הרשימה שלי
סרטים דומים