הרשימה שליהתנתק
השלישי
פשע

סיפורם של שלושה חברים- זוג אוהבים והגלגל השלישי שלהם. בעוד שלושתם יוצאים להסתובב ביער הם מוצאים גבר מאיים קובר גופה.
כאשר הגבר מבין שתפסו אותו בשעת מעשה, הוא לוכד ומאיים על זוג האוהבים ורודף אחר השלישי בחבורה.

אהבתי
הרשימה שלי
סרטים דומים