הרשימה שליהתנתק
סוג B
ה18 ביוני
משפט שדה
חומר טוב
נעולים